Klimasats-prosjekt

Retningslinjer og veiledning om klimahensyn i plan

Prosjektnavn: Retningslinjer og veiledning om klimahensyn i plan
Fylke: Viken (N)
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 850 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging