Klimasats-prosjekt

Ridabu Barnehage

Prosjektnavn: Ridabu Barnehage
Fylke: Innlandet
Søker: Hamar kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt