Klimasats-prosjekt

Rommen avfallsdeponi - økt uttak deponigass

Prosjektnavn: Rommen avfallsdeponi - økt uttak deponigass
Fylke: Oslo
Søker: Oslo kommune Eiendoms- Og Byfornyelsesetaten
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt