Klimasats-prosjekt

Rommen avfallsdeponi – økt uttak deponigass

Prosjektnavn: Rommen avfallsdeponi – økt uttak deponigass
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt