Klimasats-prosjekt

Salten Hydrogennettverk

Prosjektnavn: Salten Hydrogennettverk
Fylke: Nordland (N)
Søker: MELØY UTVIKLING KF
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen, Nettverk