Klimasats-prosjekt

Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord

Prosjektnavn: Samarbeidsmodell infrastruktur Indre Oslofjord
Fylke: Oslo (N)
Søker: RUTER AS
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger