Klimasats-prosjekt

Samarbeidsprosjekt for ladeinfrastruktur

Prosjektnavn: Samarbeidsprosjekt for ladeinfrastruktur
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet