Klimasats-prosjekt

Samlokalisering av Bamble vgs. og bruk av KL-tre

Prosjektnavn: Samlokalisering av Bamble vgs. og bruk av KL-tre
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Telemark fylkeskommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg