Klimasats-prosjekt

Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser

Prosjektnavn: Sentrale mottaksanlegg for overskuddsmasser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 850 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Bygge- og anleggsplass