Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg – piloter fase 2

Prosjektnavn: Sirkulære bygg – piloter fase 2
Fylke: Viken (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

FutureBuilt, eid av Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, har utviklet kriterier for sirkulære bygg som de skal teste i flere pilotbygg.

FutureBuilt har siden 2016 fått Klimasats-støtte til flere prosjekter, se lenke under.

Relevante lenker