Klimasats-prosjekt

Sirkulære bygg – piloter fase 2

Prosjektnavn: Sirkulære bygg – piloter fase 2
Fylke: Viken (N)
Søker: FutureBuilt
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg