Klimasats-prosjekt

Slambehandling i Larvik kommune

Prosjektnavn: Slambehandling i Larvik kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi