Klimasats-prosjekt

Sophie Radichs skole

Prosjektnavn: Sophie Radichs skole
Fylke: Viken (N)
Søker: Skedsmo kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg