Klimasats-prosjekt

Sophie Radichs skole

Prosjektnavn: Sophie Radichs skole
Fylke: Viken (N)
Søker: SKEDSMO KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Skedsmo kommune skal bygge en ny ungdomsskole, og har som mål om å halvere klimagassutslipp fra blant annet materialer og anleggsdrift. I 2018 fikk kommunen Klimasats-støtte til å utrede klimavennlige løsninger som nå skal iverksettes (se lenke under).

Skolen skal bygges med massivtre og limtre i utstrakt grad, noe som vil gi klimagasskutt og bidra til å øke kompetansen om prosjektering og oppføring av klimavennlige bygg i kommunen.

Relevante lenker