Klimasats-prosjekt

Sør-Helgeland plan- og klimanettverk

Prosjektnavn: Sør-Helgeland plan- og klimanettverk
Fylke: Nordland (N)
Søker: Brønnøy kommune
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk