Klimasats-prosjekt

Standard for klimavennlige samferdselsanskaffelser

Prosjektnavn: Standard for klimavennlige samferdselsanskaffelser
Fylke: Nordland (N)
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser, Utslippsfri kollektivtransport