Klimasats-prosjekt

Strategi for grønn mobilitet

Prosjektnavn: Strategi for grønn mobilitet
Fylke: Viken
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging