Klimasats-prosjekt

Studentsykkelen

Prosjektnavn: Studentsykkelen
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Sykkel