Klimasats-prosjekt

Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser

Prosjektnavn: Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser

Stavanger kommune skal øke kompetansen om klimakrav i offentlige anskaffelser ved å ansette en prosjektleder i inntil to år. Kommunen ønsker å sette miljøkrav i flere anskaffelser de nærmeste årene, blant annet i rammeavtaler for persontransport, varetransport og asfaltarbeider. Klimakrav skal også inn i kommende byggeprosjekter.

Erfaringer fra arbeid i 2019 og 2020

I 2020 har kommunen jobbet med å gjennomføre klima- og miljøvennlige vare- og tjenesteanskaffelser. Kommunen trekker frem resultater fra noen av anskaffelsene som er gjennomført så langt:

  • Drosjer som benyttes til persontransport (skole, barnehage og dagsenter) er i februar 2021 helt eller delvis (minimum 70%) elektrifisert.
  • Tjenestebiler som leases byttes ut med elektriske biler. Totalt er ca. 48% av kommunens bilpark elektrifisert.
  • Håndverkertjenester leveres i økende grad med elektriske kjøretøy.
  • I første kvartal i 2021 leveres renholdsprodukter i en ellastebil, både i Stavanger og i samarbeidskommuner.
  • Det lønner seg å se på utformingen av kriteriene i tidligere anskaffelser. Dette har gjort det lettere å forbedre og unngå feil og mangler i nye anskaffelser.

Gode erfaringer med samarbeid

Stavanger kommune har samarbeidet med andre kommuner om lignende prosjekter. Dette har gitt god erfaringsutveksling og bør systematiseres. Samarbeid gjør det mulig å dele verktøy og løsninger med andre.

Relevante lenker