Klimasats-prosjekt

Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser

Prosjektnavn: Systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Stavanger kommune
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser