Klimasats-prosjekt

Teknisk oppgradering 3 stk skoler

Prosjektnavn: Teknisk oppgradering 3 stk skoler
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Eigersund kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt