Klimasats-prosjekt

Tidligkartlegging av Skavanger skole

Prosjektnavn: Tidligkartlegging av Skavanger skole
Fylke: Viken (N)
Søker: Kongsberg kommunale eiendom KF
Tilskudd: 369 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt