Klimasats-prosjekt

Tiltak ved Sykkelbyen Alta

Prosjektnavn: Tiltak ved Sykkelbyen Alta
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Alta kommune
Tilskudd: 235 750
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel