Klimasats-prosjekt

Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gang/sykkel.

Prosjektnavn: Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gang/sykkel.
Fylke: Nordland (N)
Søker: Sortland kommune / Suorttá Souhkan
Tilskudd: 678 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner