Klimasats-prosjekt

Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gange og sykkel

Prosjektnavn: Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gange og sykkel
Fylke: Nordland (N)
Søker: Sortland kommune / Suorttá Souhkan
Tilskudd: 678 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner