Klimasats-prosjekt

Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gange og sykkel

Prosjektnavn: Tiltakspakke: redusere bilbruk og øke gange og sykkel
Fylke: Nordland (N)
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 678 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sykkel, Reisevaner

Sortland kommune ønsker å redusere bilbruk og øke andelen som går og sykler. Så langt har det blitt gjennomført parkeringsrestriksjoner i sentrum, innsnevringer i hovedgaten og bedre belysning av skoleveiene.

Pop-up park

I hjertet av Sortland ble en kommunal parkeringsplass gjort om til en pop-up park. Se vedlegget til delrapporten under for en detaljert beskrivelse.

Pop-up parken ble godt mottatt av innbyggerne.

Relevante lenker