Klimasats-prosjekt

Trafikknutepunkt Langnes

Prosjektnavn: Trafikknutepunkt Langnes
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging