Klimasats-prosjekt

Transport av barn og unge til trening

Prosjektnavn: Transport av barn og unge til trening
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner