Klimasats-prosjekt

Transporthub Asker sentrum, konseptutredning

Prosjektnavn: Transporthub Asker sentrum, konseptutredning
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 550 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging