Klimasats-prosjekt

Trygg sykkelparkering i Malvik

Prosjektnavn: Trygg sykkelparkering i Malvik
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Malvik kommune
Tilskudd: 305 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sykkel