Klimasats-prosjekt

Utarbeide miljøplan for anskaffelser

Prosjektnavn: Utarbeide miljøplan for anskaffelser
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Kristiansund kommune
Tilskudd: 146 637
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser