Klimasats-prosjekt

Utgreiing om hurtiglading på drosjehaldeplass

Prosjektnavn: Utgreiing om hurtiglading på drosjehaldeplass
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer, Forprosjekt