Klimasats-prosjekt

UTLÅN AV ELSYKLER TIL INNBYGGERENE

Prosjektnavn: UTLÅN AV ELSYKLER TIL INNBYGGERENE
Fylke: Viken (N)
Søker: Modum kommune Sentraladministrasjon
Tilskudd: 167 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel