Klimasats-prosjekt

Utlån av lastesykler – to modeller

Prosjektnavn: Utlån av lastesykler – to modeller
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 260 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel