Klimasats-prosjekt

Utlånsordning for laste-elsykler

Prosjektnavn: Utlånsordning for laste-elsykler
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel