Klimasats-prosjekt

Utprøving av små el-lastebiler i småby.

Prosjektnavn: Utprøving av små el-lastebiler i småby.
Fylke: Agder (N)
Søker: Flekkefjord kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy