Klimasats-prosjekt

Utredning av fremtidens drivstoff i Nordland

Prosjektnavn: Utredning av fremtidens drivstoff i Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energistasjon