Klimasats-prosjekt

Utredning - fremtidens drivstoff i Nordland

Prosjektnavn: Utredning - fremtidens drivstoff i Nordland
Fylke: Nordland (N)
Søker: Nordland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energistasjon