Klimasats-prosjekt

Utredning av klimavennlig ungdomsskole

Prosjektnavn: Utredning av klimavennlig ungdomsskole
Fylke: Rogaland (N)
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tysvær kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved bygging av en ny ungdomsskole. Kommunen skal blant annet se på klimavennlige materialer, muligheten for å bygge et plusshus og muligheten for en fossilfri byggeplass.

Relevante lenker