Klimasats-prosjekt

Utredning av klimavennlig ungdomsskole

Prosjektnavn: Utredning av klimavennlig ungdomsskole
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Tysvær kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt