Klimasats-prosjekt

Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner

Prosjektnavn: Utskiftningsplan for egne kjøretøy og maskiner
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 272 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Fylkeskommunen lager utskiftningsplan for å bytte fossildrevne kjøretøy med fossilfrie. Sjekk ut plakaten som kommunen har laget.