Klimasats-prosjekt

Utslippsfri og fossilfri anleggsdrift

Prosjektnavn: Utslippsfri og fossilfri anleggsdrift
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy