Klimasats-prosjekt

Utslippsfri varelevering i sentrum

Prosjektnavn: Utslippsfri varelevering i sentrum
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE, VED SMARTBYKONTORET
Tilskudd: 240 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Transportplanlegging