Klimasats-prosjekt

Utvide prosj. «Den dyktige bonden» med Østre Toten

Prosjektnavn: Utvide prosj. «Den dyktige bonden» med Østre Toten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Østre Toten kommune
Tilskudd: 1 396 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog