Klimasats-prosjekt

Utvide prosjektet «Den dyktige bonden» med Østre Toten

Prosjektnavn: Utvide prosjektet «Den dyktige bonden» med Østre Toten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 396 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog