Klimasats-prosjekt

Utvikling av nye krav til materialgjenvinning

Prosjektnavn: Utvikling av nye krav til materialgjenvinning
Fylke: Oslo (N)
Søker: Boligbygg Oslo Kf
Tilskudd: 2 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Avfall og deponi, Bygg