Klimasats-prosjekt

Verdal kommune – miljøtiltak i nytt helsebygg

Prosjektnavn: Verdal kommune – miljøtiltak i nytt helsebygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: VERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Verdal kommune skal bygge et nytt bo- og behandlingssenter. Kommunen ønsker blant annet at helsebygget skal være et plusshus i klimavennlige materialer og at byggeplassen skal være utslippsfri.

I tillegg til klimagassreduserende tiltak skal arealet klimatilpasses med vegetasjon for å håndtere overvann.

Resultater underveis

Byggestart var desember 2019, og så langt har kommunen utredet materialvalg, laget en energirapport, og satt seg mål om å oppnå BREEAM-sertifisering på nivået Very Good.

Midlertidige resulater og mål inkluderer blant annet at massivtre er erstattet med lavkarbonbetong i bæresystemet, bygget skal bli et nullenergihus med solceller og nærvarmeanlegg, og byggeplassen skal ha lavest mulig utslipp med utslippsfrie tårnkraner og fossilfri oppvarming.

Relevante lenker