Klimasats-prosjekt

Verdal kommune - miljøtiltak i nytt helsebygg

Prosjektnavn: Verdal kommune - miljøtiltak i nytt helsebygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Verdal kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg