Klimasats-prosjekt

Tolv nye ladepunkter for Nesodden kommune

Prosjektnavn: Tolv nye ladepunkter for Nesodden kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Nesodden kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler