Klimasats-prosjekt

25 nye ladepunkter for Råde kommune

Prosjektnavn: 25 nye ladepunkter for Råde kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Råde kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Råde kommune skal etablere 25 ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker