Klimasats-prosjekt

60 MW varme, anyone?

Prosjektnavn: 60 MW varme, anyone?
Fylke: Agder (N)
Søker: Åmli kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi