Klimasats-prosjekt

60 MW varme, anyone?

Prosjektnavn: 60 MW varme, anyone?
Fylke: Agder (N)
Søker: ÅMLI KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Energi

Åmli kommune skal kartlegge næringer og aktører som kan utnytte spillvarmen fra en biodrivstoff-fabrikk på Jordøya.

Relevante lenker