Klimasats-prosjekt

Agder symbiose – industriell symbiose i Agder

Prosjektnavn: Agder symbiose – industriell symbiose i Agder
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi