Klimasats-prosjekt

Åkersvika hageby

Prosjektnavn: Åkersvika hageby
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Stange kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging