Klimasats-prosjekt

Analyse for økt antall boliger i Gjøvik sentrum

Prosjektnavn: Analyse for økt antall boliger i Gjøvik sentrum
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging