Klimasats-prosjekt

Analyse og behov for lade- og fylleinfrastruktur

Prosjektnavn: Analyse og behov for lade- og fylleinfrastruktur
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 310 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging