Klimasats-prosjekt

Analyse og behov for lade- og fylleinfrastruktur

Prosjektnavn: Analyse og behov for lade- og fylleinfrastruktur
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 310 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade annet, Transportplanlegging

Trondheim kommune skal kartlegge behovet for å sette av arealer til lade- og fylleinfrastruktur for nye energibærere.

Prosjektet viderefører og utfyller et forprosjekt om behovet for energistasjoner som fikk Klimasats-støtte i 2016 (se lenke under). 

Relevante lenker