Klimasats-prosjekt

Anlegg for massehåndtering i Oslo – konseptstudie

Prosjektnavn: Anlegg for massehåndtering i Oslo – konseptstudie
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Avfall og deponi

Oslo kommune skal kartlegge løsninger og arealer for håndtering og lokal mellomlagring av masser. 

Relevante lenker