Klimasats-prosjekt

Anskaffelse av el-ferge

Prosjektnavn: Anskaffelse av el-ferge
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Tønsberg kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Sjøtransport