Klimasats-prosjekt

Areal, karbonlager og økosystemtenester

Prosjektnavn: Areal, karbonlager og økosystemtenester
Fylke: Vestland (N)
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging

Kinn kommune skal kartlegge hvilke arealtyper som finnes i kommunen. Kartleggingen vil hjelpe kommunen med å se hvilke arealer som må vernes eller tilbakeføres til natur for å ivareta karbonlagre og viktige økosystemtjenester.

Relevante lenker