Klimasats-prosjekt

Areal, karbonlager og økosystemtenester

Prosjektnavn: Areal, karbonlager og økosystemtenester
Fylke: Vestland (N)
Søker: Kinn kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser