Klimasats-prosjekt

Bærekraftig måltid som klimatiltak

Prosjektnavn: Bærekraftig måltid som klimatiltak
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Skien kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat